ابزارهای مدیریت کسب و کار

 اکثر مدیران کسب و کارها یک چیز می‌گویند «وقت کافی در روز وجود ندارد». یک مدیر کسب و کار روزانه با مسائل و وظایف مهمی مثل تصمیم گیری، ملاقات مشتریان، تهیه پیش نویس پیشنهادات، پیگیری ایمیل ها و دیگر وظایف مدیریتی مواجه هست که همین موضوع باعث می‌شود تا زمان کافی برای انجام تمامی کارها را نداشته باشد و همیشه شلوغ و خسته بنظر برسد. راه حلی مناسبی که می‌تواند به مدیران در این مسئله کمک کند، استفاده از ابزار های کسب و کار است.bdde5762571cb55e8ea2817259f9754ba68e0b4ec295477b94b3bee50b1c0921bac170160277e22c811b4575a8b309261ec57c72ae3a231fafedb6_1280 ابزارهای مدیریت کسب و کار

جعبه ابزار مدیریت کسب و کار

من اسمش را گذاشتم جعبه ابزار، چرا که همه چیز در این جعبه مدیریت کسب و کار هست، ابزارهای مناسب مدیریت کسب و کار، مدیریت زمان، تفویض اختیار، مارکتینگ، مسائل مالی و اقتصادی، توسعه محصول، مدیریت استراتژیک، حوزه‌های منابع انسانی و غیره. در صورتی که مدیریت می‌کنید و با در حوزه کسب و کار به صورت حرفه‌ای فعالیت می‌کنید لازم است این ابزارهای مدیریت کسب و کار را بشناسید و از آنها استفاده کنید